MARSHALL AV ARVIDSGÅRD 
Limousin
F: AZURRI
FF: 3811
POSEIDON
FM: 4195
OLYMPE
M: 239
G,PERNILLA AV ARVIDSGÅRD
MF: URVILLE
MM: 122
A PERNILLA AV ARVIDSGÅRD

Födelsedatum: 2016-02-05
Korr födelsevikt: 43
Korr 200D-vikt: 296
Korr 365D-vikt: 595
T-tal: 107
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell105
Födelsevikt, direkt105
200 d-vikt, maternell93
200 d-vikt, direkt124
365 d-vikt, direkt120
Tillväxt, total122