NAI AV STENDALA 
Hereford
F: MÄSTER AV TROEDSBERGA
FF: 18
SHF WONDER M326 W18 ET
FM: 6
FCC 102M APRIL 6T
M: 1090
MARGARETH AV STENDALA
MF: NOBLE ET AV MUNKA
MM: 1069
MARGARETH AV STENDALA

Födelsedatum: 2016-01-21
Korr födelsevikt: 37
Korr 200D-vikt: 332
Korr 365D-vikt: 566
T-tal: 96
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell92
Födelsevikt, direkt97
200 d-vikt, maternell106
200 d-vikt, direkt100
365 d-vikt, direkt87
Tillväxt, total93