VALTER AV BOLLERUP 
Simmental
F: CHAMPS BRAVO
FF: 230
CHAMPS ROMANO
FM: 1301
VIRGINIA POLL BARBI SUE
M: 548
ASTER AV BOLLERUP
MF: LUDDE AV STEGATORP T112
MM: 443
ASTER AV BOLLERUP

Födelsedatum: 2016-02-21
Korr födelsevikt: 50
Korr 200D-vikt: 363
Korr 365D-vikt: 634
T-tal: 96
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell90
Födelsevikt, direkt95
200 d-vikt, maternell104
200 d-vikt, direkt101
365 d-vikt, direkt88
Tillväxt, total93