MALACO AV VÄRSJÖ 
Charolais
F: HERKULS AV ASKOME  T105
FF: 1725
EISENHOWER AV SONARP T108
FM: 573
C.ULTRA AV 262 GRÖNEKULLA
M: 77
F.AMALIA AV VÄRSJÖ
MF: SATURNUS AV SIMONTORP ET T107
MM: 56
D.AMALIA AV VÄRSJÖ

Födelsedatum: 2016-03-17
Korr födelsevikt: 50
Korr 200D-vikt: 397
Korr 365D-vikt: 
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell91
Födelsevikt, direkt105
200 d-vikt, maternell98
200 d-vikt, direkt121
365 d-vikt, direkt113
Tillväxt, total117