ORIGO AVICII 
Hereford
F: HUTH 813 REVOLUTION 4R Y001
FF: 999
MSU TCF REVOLUTION 4R
FM: 2291
SCH-LAR 813 OF 5P M326 ET
M: 1211
ORIGO DAY
MF: WILGOR SQD 55K BIG NORTHERN 1S
MM: 1184
ORIGO DAY

Födelsedatum: 2016-02-10
Korr födelsevikt: 44
Korr 200D-vikt: 320
Korr 365D-vikt: 600
T-tal: 105
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell86
Födelsevikt, direkt104
200 d-vikt, maternell100
200 d-vikt, direkt125
365 d-vikt, direkt117
Tillväxt, total121