DEUTZ AV FOLKESTORP 
Hereford
F: BÅRARPS MAHARAJAH
FF: 556
OLYMPUS AV MUNKA ET
FM: 7154
BÅRARPS OMEGA FR NACHOMAN
M: 7274
BÅRARPS HONEY FR CARD,
MF: CARDINAL ET AV MUNKA
MM: 7162
BPH HONEY FR ADAM H349

Födelsedatum: 2016-02-17
Korr födelsevikt: 46
Korr 200D-vikt: 393
Korr 365D-vikt: 707
T-tal: 111
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell108
Födelsevikt, direkt106
200 d-vikt, maternell106
200 d-vikt, direkt129
365 d-vikt, direkt132
Tillväxt, total131