MADDOX AV STRÖMVIK 
Limousin
F: HADES AV STRÖMVIK
FF: 1010
POLLED UREL AV LÅNGALT ET
FM: 128
ALLIE AV STRÖMVIK
M: 292
ETNA AV STRÖMVIK
MF: BUTT BUTT AV HJÄLSHAMMAR T106
MM: 68
TEKLA AV STRÖMVIK

Födelsedatum: 2016-02-29
Korr födelsevikt: 41
Korr 200D-vikt: 325
Korr 365D-vikt: 588
T-tal: 101
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell101
Födelsevikt, direkt101
200 d-vikt, maternell111
200 d-vikt, direkt115
365 d-vikt, direkt96
Tillväxt, total104