VALENTINO PP AV MARSAGÅRD 
Simmental
F: VINGEGAARD CRASSUS P
FF: 1397
HEDETOFT UNITED P
FM: 1854
VINGEGARD SAVANNA
M: 158
AGNES AV MARSAGÅRD
MF: STEINHAR
MM: 123
AGNES AV MARSAGÅRD

Födelsedatum: 2016-01-12
Korr födelsevikt: 43
Korr 200D-vikt: 398
Korr 365D-vikt: 695
T-tal: 102
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell93
Födelsevikt, direkt98
200 d-vikt, maternell103
200 d-vikt, direkt130
365 d-vikt, direkt106
Tillväxt, total118