VOLVO AV MAXSTAD 
Simmental
F: ELIT AV HÄLLINGE T112
FF: 8528
RICHWOOD BRUNO 809G
FM: 767
AGNES
M: 223
ISA AV SKÖTTNING
MF: NOOH AV STEGATORP
MM: 155
ISA

Födelsedatum: 2016-03-21
Korr födelsevikt: 45
Korr 200D-vikt: 395
Korr 365D-vikt: 723
T-tal: 104
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell102
Födelsevikt, direkt96
200 d-vikt, maternell118
200 d-vikt, direkt113
365 d-vikt, direkt121
Tillväxt, total118