VULKAN AV BJÖRNAHULT 
Simmental
F: THE BEAST AV MARSAGÅRDEN T104
FF: 11
VINGEGAARD FILIUS
FM: 94
HIRZ AV MARSAGÅRD
M: 385
BERGE AV BJÖRNAHULT
MF: PLURA AV ÖRNAHOLM T111
MM: 341
BERGE AV BJÖRNAHULT

Födelsedatum: 2016-03-29
Korr födelsevikt: 50
Korr 200D-vikt: 383
Korr 365D-vikt: 636
T-tal: 95
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell97
Födelsevikt, direkt101
200 d-vikt, maternell105
200 d-vikt, direkt99
365 d-vikt, direkt94
Tillväxt, total96