JUGGE AV SVARTSJÖ 
Hereford
F: EPSILON AV GYLTEBODA T111
FF: 193
HARVIE DAN HIDALGO ET 193U
FM: 412
ELNA AV GYLTEBODA
M: 3017
IDUNA AV SVARTSJÖ
MF: DANNE AV BRUNARED
MM: 2544

Födelsedatum: 2016-02-19
Korr födelsevikt: 44
Korr 200D-vikt: 338
Korr 365D-vikt: 595
T-tal: 98
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell91
Födelsevikt, direkt95
200 d-vikt, maternell89
200 d-vikt, direkt123
365 d-vikt, direkt104
Tillväxt, total113