MANITOBA AV SIMONTORP 
Charolais
F: WINN MANS SKAGSS 663X
FF: 725
MD ALI TRADE U1059
FM: 1939
WINN MANS BEVERLY 663S
M: 817
E.LADY MONTE AV SIMONTORP
MF: CHIVAS AV STRÖMSNÄS T117
MM: 471
B.LADY MONTE AV SIMONTORP

Födelsedatum: 2016-02-10
Korr födelsevikt: 49
Korr 200D-vikt: 377
Korr 365D-vikt: 687
T-tal: 104
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell91
Födelsevikt, direkt103
200 d-vikt, maternell111
200 d-vikt, direkt123
365 d-vikt, direkt127
Tillväxt, total125