MESSI AV SIMONTORP 
Charolais
F: WINN MANS SKAGSS 663X
FF: 725
MD ALI TRADE U1059
FM: 1939
WINN MANS BEVERLY 663S
M: 800
E.UNIC AV SIMONTORP ET
MF: BEST AV BACKAGÅRDEN T117
MM: 279
U.UNIC AV SIMONTORP

Födelsedatum: 2016-01-05
Korr födelsevikt: 38
Korr 200D-vikt: 349
Korr 365D-vikt: 652
T-tal: 104
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell81
Födelsevikt, direkt83
200 d-vikt, maternell102
200 d-vikt, direkt116
365 d-vikt, direkt133
Tillväxt, total126