VIKTOR AV ÅBUEN 
Simmental
F: SWAROVSKI AV MALTESTORP
FF: 522
OPUS ONE AV SÖVDELJUNGA
FM: 280
BERNINA AV RÖRUM
M: 660
SENTA AV ÅBUEN
MF: KÅMAT AV MATBERGA T113
MM: 531
SENTA AV ÅBUEN

Födelsedatum: 2016-03-26
Korr födelsevikt: 48
Korr 200D-vikt: 378
Korr 365D-vikt: 695
T-tal: 101
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell104
Födelsevikt, direkt101
200 d-vikt, maternell111
200 d-vikt, direkt121
365 d-vikt, direkt126
Tillväxt, total124