MARTIN AV PRÄSTBOL 
Charolais
F: IMPRESS AV STRÖMSNÄS  T113
FF: 1765
FAFNER AV SONARP T109
FM: 206
D.EUROPE AV STRÖMSNÄS
M: 1198
I.EVELINE AV RÅBY
MF: BLELACK DIGGER
MM: 1031
F.EVELINE AV RÅBY

Födelsedatum: 2016-02-19
Korr födelsevikt: 46
Korr 200D-vikt: 295
Korr 365D-vikt: 641
T-tal: 105
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell84
Födelsevikt, direkt105
200 d-vikt, maternell114
200 d-vikt, direkt128
365 d-vikt, direkt127
Tillväxt, total128