VALDEMAR AV SKÅNE-TRANÅS 
Simmental
F: TAGG AV TÅGHUSA
FF: 1910
STEINADLER
FM: 536
ASTER AV BOLLERUP
M: 321
FINETLI AV RÖRUM
MF: ORIENT AV RÖRUM
MM: 255
FINETLI AV RÖRUM

Födelsedatum: 2016-03-26
Korr födelsevikt: 49
Korr 200D-vikt: 365
Korr 365D-vikt: 671
T-tal: 98
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell98
Födelsevikt, direkt96
200 d-vikt, maternell106
200 d-vikt, direkt103
365 d-vikt, direkt102
Tillväxt, total102