VINCENT AV ESERED 
Simmental
F: SVEN AV BOLLERUP T105
FF: 742
LODEN
FM: 523
FABIOLA AV BOLLERUP
M: 522
CHRISTEL AV ESERED
MF: OMEGA AV ÅBUEN
MM: 394
CHRISTEL AV ESERED

Födelsedatum: 2016-04-07
Korr födelsevikt: 47
Korr 200D-vikt: 423
Korr 365D-vikt: 674
T-tal: 101
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell103
Födelsevikt, direkt97
200 d-vikt, maternell111
200 d-vikt, direkt109
365 d-vikt, direkt95
Tillväxt, total101