VIKING FS AV KATSLÖSA 
Simmental
F: RONALDO FS AV KATSLÖSA T106
FF: 31
SAUGEEN SCORPION 31S
FM: 775
REBECKA AV DYBÄCK
M: 814
ANEMONE AV KATSLÖSA
MF: HEDETOFT UNITED P
MM: 508
ANEMONE AV KATSLÖSA

Födelsedatum: 2016-02-08
Korr födelsevikt: 48
Korr 200D-vikt: 424
Korr 365D-vikt: 738
T-tal: 105
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell100
Födelsevikt, direkt101
200 d-vikt, maternell105
200 d-vikt, direkt123
365 d-vikt, direkt112
Tillväxt, total117