VULKAN FS AV KATSLÖSA 
Simmental
F: BERTONI
FF: 1050
BENGASI
FM: 2363
HOLZFEE 172
M: 1320
LOUISE FS AV KATSLÖSA
MF: PROSTOCK HICKORY 7053T
MM: 1112
LOUISE FS AV KATSLÖSA

Födelsedatum: 2016-01-05
Korr födelsevikt: 44
Korr 200D-vikt: 388
Korr 365D-vikt: 647
T-tal: 93
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell89
Födelsevikt, direkt93
200 d-vikt, maternell105
200 d-vikt, direkt118
365 d-vikt, direkt102
Tillväxt, total109