RED WATCHER AV EMITSLÖF 
Angus
F: RED T2 AV ÅBUEN T111
FF: 926
RED RICO AV WIKHUS T110
FM: 3109
RED P KIRSTEN AV STENHAMMAR
M: 1423
RED MISS FREYA AV STEHAG
MF: RED NEXUS AV HÖGANÄS
MM: 1240
RED MISS FREYA AV STEHAG

Födelsedatum: 2016-03-10
Korr födelsevikt: 38
Korr 200D-vikt: 342
Korr 365D-vikt: 636
T-tal: 109
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell102
Födelsevikt, direkt85
200 d-vikt, maternell106
200 d-vikt, direkt115
365 d-vikt, direkt121
Tillväxt, total119