MERCI AV ALSLÖF 
Limousin
F: INGO AV NEDANBÄCK T103
FF: 2156
GUSTAV AV ÅBRÅNET T104
FM: 179
D-JESSICA AV NEDANBÄCK
M: 479
H KAMILLA AV ALSLÖF
MF: CASTRO AV STRÖMVIK T111
MM: 339
KAMILLA AV ALSLÖF

Födelsedatum: 2016-04-08
Korr födelsevikt: 45
Korr 200D-vikt: 355
Korr 365D-vikt: 688
T-tal: 109
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell92
Födelsevikt, direkt109
200 d-vikt, maternell111
200 d-vikt, direkt125
365 d-vikt, direkt113
Tillväxt, total118