MAXWELL AV MELLBY 
Charolais
F: GUSTAV AV SKALLTORP  T112
FF: 363
AKRON AV BACKGÅRDEN T111
FM: 566
B.ERIA AV SKALLTORP
M: 285
F.DAUPHINE AV MELLBY
MF: BAMSE AV VÄRSJÖ
MM: 176
V.DAUPHINE AV MELLBY

Födelsedatum: 2016-02-13
Korr födelsevikt: 47
Korr 200D-vikt: 333
Korr 365D-vikt: 646
T-tal: 108
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell130
Födelsevikt, direkt91
200 d-vikt, maternell105
200 d-vikt, direkt120
365 d-vikt, direkt125
Tillväxt, total123