MIMER AV RÅBY 
Charolais
F: VIRGIL
FF: 1982
LE REBEL
FM: 3255
RONDELLE
M: 1261
J.EVELINE AV RÅBY
MF: FOLSOM AV SONARP T106
MM: 636
T.EVELINE AV RÅBY

Födelsedatum: 2016-02-17
Korr födelsevikt: 46
Korr 200D-vikt: 399
Korr 365D-vikt: 669
T-tal: 99
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell87
Födelsevikt, direkt91
200 d-vikt, maternell109
200 d-vikt, direkt119
365 d-vikt, direkt112
Tillväxt, total115