MORRIS AV RÅBY 
Charolais
F: IMPRESS AV STRÖMSNÄS  T113
FF: 1765
FAFNER AV SONARP T109
FM: 206
D.EUROPE AV STRÖMSNÄS
M: 1077
F.TESION AV RÅBY
MF: SATURNUS AV SIMONTORP ET T107
MM: 878
C.TESION AV RÅBY ET

Födelsedatum: 2016-02-11
Korr födelsevikt: 52
Korr 200D-vikt: 380
Korr 365D-vikt: 728
T-tal: 110
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell100
Födelsevikt, direkt106
200 d-vikt, maternell123
200 d-vikt, direkt124
365 d-vikt, direkt126
Tillväxt, total125