VILHELM AV FRÖNSHULT 
Simmental
F: TANGO AV HJÄRÅS
FF: 7234
OPTIMIST AV RÖRUM T106
FM: 2095
KRONI
M: 364
HIRSCHT AV FRÖNSHULT
MF: OLVERT AV ESERED T112
MM: 323
HIRSCHT AV FRÖNSHULT

Födelsedatum: 2016-03-04
Korr födelsevikt: 48
Korr 200D-vikt: 376
Korr 365D-vikt: 667
T-tal: 104
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell97
Födelsevikt, direkt101
200 d-vikt, maternell116
200 d-vikt, direkt94
365 d-vikt, direkt106
Tillväxt, total101