VERNER AV LANDERÖD 
Simmental
F: RUSTIK AV BOLLERUP T110
FF: 3665
OMORGA VOLVO
FM: 452
REBECKA AV BOLLERUP
M: 43
FABIOLA AV LANDERÖD
MF: ELIT AV HÄLLINGE T112
MM: 329
FABIOLA AV BÄCKABY

Födelsedatum: 2016-02-04
Korr födelsevikt: 49
Korr 200D-vikt: 437
Korr 365D-vikt: 770
T-tal: 112
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell94
Födelsevikt, direkt104
200 d-vikt, maternell104
200 d-vikt, direkt134
365 d-vikt, direkt120
Tillväxt, total127