MICKE AV NORRA SKOGABY 
Limousin
F: HAAKON AV ONSLUNDA T103
FF: 1127
ELIT P AV SÅGFORSEN T106
FM: 210
E LALIC AV ONSLUNDA
M: 17
HILDA AV NORRA SKOGABY
MF: FALCON AV KLOCKAREGÅRDEN T103
MM: 374
ELGA AV ALSLÖF

Födelsedatum: 2016-02-12
Korr födelsevikt: 41
Korr 200D-vikt: 351
Korr 365D-vikt: 620
T-tal: 105
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell102
Födelsevikt, direkt95
200 d-vikt, maternell108
200 d-vikt, direkt123
365 d-vikt, direkt105
Tillväxt, total113