LAMBORGHINI AV STENSTAD 
Hereford
F: HUTH 813 REVOLUTION 4R Y001
FF: 999
MSU TCF REVOLUTION 4R
FM: 2291
SCH-LAR 813 OF 5P M326 ET
M: 365
DDIBA AV STENSTAD
MF: SKOTT AV BRUNARED P
MM: 2006
CORNELIA AV GRÖNÄNG

Födelsedatum: 2015-12-22
Korr födelsevikt: 47
Korr 200D-vikt: 352
Korr 365D-vikt: 639
T-tal: 109
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell102
Födelsevikt, direkt111
200 d-vikt, maternell106
200 d-vikt, direkt134
365 d-vikt, direkt126
Tillväxt, total130