Prövningsomgången 13/14

Vägningslistor
BLUP-värden
Tjurdata