Prövningsomgången 09/10

Vägningslistor
BLUP-värden
Tjurdata