Prövningsomgången 08/09

Vägningslistor
BLUP-värden
Tjurdata