Vambam av Benestad 
Charolais
F: 7081 Tintas av Örkelljunga T107
FF: 
FM: 
M: 39 Nadja av Benestad
MF: 1317 Kacardy av Örkelljunga
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-16
Födelsevikt: 46
Korr 200D-vikt: 377
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell96
Födelsevikt, direkt100
200 d-vikt, maternell101
200 d-vikt, direkt110
365 d-vikt, direkt105
Tillväxt, total108 P