Iboy av Bäck 
Angus
F: 8134 JWK Sleepy Boy 8134
FF: 
FM: 
M: 50 Eva av Bäck
MF: 19 Westwind Rito 8503 DJH 019
MM: 

Födelsedatum: 2004-01-16
Födelsevikt: 38
Korr 200D-vikt: 342
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell98
Födelsevikt, direkt92
200 d-vikt, maternell100
200 d-vikt, direkt107
365 d-vikt, direkt102
Tillväxt, total105 P