Volt av Nynäs 
Charolais
F: 9116 Turminator ET av Nynäs T115
FF: 
FM: 
M: 8042 M Quilette av Nynäs U98
MF: 1270 Jante av Örkelljunga U98
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-11
Födelsevikt: 48
Korr 200D-vikt: 350
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell105
Födelsevikt, direkt105
200 d-vikt, maternell104
200 d-vikt, direkt106
365 d-vikt, direkt109
Tillväxt, total107 P