Viera av Sandebo 
Charolais
F: 2182 Salinas av Simontorp
FF: 
FM: 
M: 467 S Dentel av Henriksfält
MF: 55 RPJ Classic 55Z
MM: 

Födelsedatum: 2004-02-04
Födelsevikt: 51
Korr 200D-vikt: 318
T-tal: 108
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell101
Födelsevikt, direkt107
200 d-vikt, maternell103
200 d-vikt, direkt103
365 d-vikt, direkt106
Tillväxt, total105 P