Viking av Brändabo 
Charolais
F: 49 Safir av Brändabo
FF: 
FM: 
M: 312 Tina av Hunnakull
MF: 31 Indigo av Sandby T111
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-01
Födelsevikt: 39
Korr 200D-vikt: 330
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell98
Födelsevikt, direkt99
200 d-vikt, maternell103
200 d-vikt, direkt106
365 d-vikt, direkt105
Tillväxt, total106 P