Ilex av Carlshed 
Angus
F: 739 Fex av Sjövången T114
FF: 
FM: 
M: 635 Eva av Carlshed
MF: 591 Ajshöj Gorkij
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-20
Födelsevikt: 40
Korr 200D-vikt: 310
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell104
Födelsevikt, direkt101
200 d-vikt, maternell107
200 d-vikt, direkt100
365 d-vikt, direkt109
Tillväxt, total105 P