Idunus av Sjövången 
Angus
F: 746 Falex av Sjövången
FF: 
FM: 
M: 783 Bambina av Sjövången
MF: 94 Ankonian Elixir 100
MM: 

Födelsedatum: 2004-02-22
Födelsevikt: 44
Korr 200D-vikt: 351
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell101
Födelsevikt, direkt107
200 d-vikt, maternell98
200 d-vikt, direkt112
365 d-vikt, direkt110
Tillväxt, total111 P