Idus av Sjövången 
Angus
F: 730 Faust av Sjövången
FF: 
FM: 
M: 697 Bambina av Sjövången
MF: 3020 Line 3 Equator ET
MM: 

Födelsedatum: 2004-02-14
Födelsevikt: 40
Korr 200D-vikt: 337
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell100
Födelsevikt, direkt99
200 d-vikt, maternell99
200 d-vikt, direkt109
365 d-vikt, direkt113
Tillväxt, total111 P