Volvec av Bjudby 
Charolais
F: 1341 Tolima av Båstad T104
FF: 
FM: 
M: 690 Rigina av Bjudby
MF: 7621 Manolito av Örkelljunga T109
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-01
Födelsevikt: 51
Korr 200D-vikt: 353
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell104
Födelsevikt, direkt101
200 d-vikt, maternell103
200 d-vikt, direkt103
365 d-vikt, direkt104
Tillväxt, total104 P