Valmy av Bjudby 
Charolais
F: 1341 Tolima av Båstad T104
FF: 
FM: 
M: 628 Heidi av Bjudby U98
MF: 53 Genius av Kristineberg U106
MM: 

Födelsedatum: 2004-02-28
Födelsevikt: 52
Korr 200D-vikt: 353
T-tal: 102
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell99
Födelsevikt, direkt105
200 d-vikt, maternell101
200 d-vikt, direkt105
365 d-vikt, direkt105
Tillväxt, total105 P