Iceman av Dybeck 
Simmental
F: 1482 De Wahl av Häggenäs T108
FF: 
FM: 
M: 427 Kajsa av Borrie U103
MF: 106 Ängbo
MM: 

Födelsedatum: 2004-01-03
Födelsevikt: 44
Korr 200D-vikt: 363
T-tal: 93
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell105
Födelsevikt, direkt96
200 d-vikt, maternell106
200 d-vikt, direkt104
365 d-vikt, direkt106
Tillväxt, total105 P