Wanted av Strömsnäs 
Charolais
F: 2180 Samuraj av Simontorp
FF: 
FM: 
M: 416 R Decide av Strömsnäs
MF: 565 Mar Katz av Strömsnäs
MM: 

Födelsedatum: 2004-01-28
Födelsevikt: 48
Korr 200D-vikt: 355
T-tal: 102
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell102
Födelsevikt, direkt100
200 d-vikt, maternell105
200 d-vikt, direkt101
365 d-vikt, direkt107
Tillväxt, total104 P