Ville av Klackholmen 
Limousin
F: 6002 Nubben av Baggbon T110
FF: 
FM: 
M: 534 Vilma av Klackholmen U103
MF: 31 Klackholmen
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-05
Födelsevikt: 46
Korr 200D-vikt: 305
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell100
Födelsevikt, direkt99
200 d-vikt, maternell104
200 d-vikt, direkt101
365 d-vikt, direkt108
Tillväxt, total104 P