Isak av Sandåkra 
Simmental
F: 7103 Effekt av Bäckaby T107
FF: 
FM: 
M: 356 Isa av Stegatorp
MF: 1221 Dallas av Stegaatorp U107
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-05
Födelsevikt: 49
Korr 200D-vikt: 371
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell99
Födelsevikt, direkt104
200 d-vikt, maternell100
200 d-vikt, direkt106
365 d-vikt, direkt107
Tillväxt, total107 P