Ikaros av Bäckaby 
Simmental
F: 91 Marywood Polled Western 91J
FF: 
FM: 
M: 269 Fifi av Bollerup U102
MF: 3 Shawest Colchess 3A
MM: 

Födelsedatum: 2004-01-29
Födelsevikt: 51
Korr 200D-vikt: 364
T-tal: 100
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell98
Födelsevikt, direkt104
200 d-vikt, maternell97
200 d-vikt, direkt102
365 d-vikt, direkt98
Tillväxt, total100 P