Isolator av Rörum 
Simmental
F: 91 Marywood Polled Western 91J
FF: 
FM: 
M: 10 Fabiola av Boogård
MF: 34 Marywood New Century 34F
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-02
Födelsevikt: 49
Korr 200D-vikt: 375
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell97
Födelsevikt, direkt107
200 d-vikt, maternell101
200 d-vikt, direkt103
365 d-vikt, direkt102
Tillväxt, total103 P