Vidstige av Älmås 
Charolais
F: 7031 Salamander av Älmås T112
FF: 
FM: 
M: 7142 N Donnie av Sandby U103
MF: 1019 Hironde av Örkelljunga U104
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-23
Födelsevikt: 50
Korr 200D-vikt: 327
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell95
Födelsevikt, direkt102
200 d-vikt, maternell99
200 d-vikt, direkt106
365 d-vikt, direkt100
Tillväxt, total103 P