Valar av Älmås 
Charolais
F: 2245 Tigana av Simontorp
FF: 
FM: 
M: 139 T Odine av Knutsta
MF: 66 WCR Sir Tradition 066
MM: 

Födelsedatum: 2004-03-18
Födelsevikt: 50
Korr 200D-vikt: 366
T-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell102
Födelsevikt, direkt96
200 d-vikt, maternell104
200 d-vikt, direkt104
365 d-vikt, direkt105
Tillväxt, total104 P