Indigo av Möllhult 
Simmental
F: 1450 Camel av Häggenäs T107
FF: 
FM: 
M: 179 Luna av Möllhult
MF: 370 Samurai
MM: 

Födelsedatum: 2004-01-27
Födelsevikt: 47
Korr 200D-vikt: 377
T-tal: 106
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell103
Födelsevikt, direkt98
200 d-vikt, maternell104
200 d-vikt, direkt103
365 d-vikt, direkt104
Tillväxt, total103 P